Lista tematów / szczegółowe informacje

Blok 1: „Podstawy elektroniki w praktyce” wykład 1h + ćwiczenia 6 h
- teoretyczne podstawy elektroniki
-posługiwanie się narzędziami pomiarowymi: multimetr, mostek RCL, oscyloskop
-diagnostyka elementów elektronicznych
-posługiwanie się lutownicą kolbową, hot air, transformatorową
-zarabianie przewodów, odtwarzanie ścieżek
-diagnostyka urządzeń :panel operatorski, falownik

Blok 2: „Technologia montażu urządzeń elektronicznych” wykład 10 h
- Poziomy montażu urządzeń elektronicznych
- Techniki łączenia: zgrzewanie, lutowanie, klejenie, wirebindng, flip-chip
- Fizyka procesu lutowania: wykresy fazowe, rola topnika, fazy międzymetaliczne
- Przegląd typowych defektów w montażu elektronicznym (defekty montażu SMT i THT)
- Diagnostyka urządzeń elektronicznych (testy niszczące, testy nieniszczące)
- Testy niezawodności, testy starzeniowe, testy środowiskowe
- Przepisy i normy regulujące kwestie związane z motnażem elektronicznym

Blok 3: „Praktyczne zastosowanie termografii” wykład 3h + ćwiczenia 2h
- Podstawy termodynamiki
- Widmo elektromagnetyczne, budowa i rodzaje współczesnych kamer termowizyjnych
- Obszary zastosowań kamer termowizyjnych
- Termografia aktywna i pasywna
- Jak wykonać pomiar- analiza jakościowa i ilościowa, parametry, najczęściej popełniane błędy

Blok 4: „ Nowoczene metody diagnostyki urządzeń elektronicznych”  wykład 10 h
- Badania zanieczyszczeń, chromatorgrafia, jonografia
- Tomografia komputerowa, inspekcja rentgenowska
- Termografia pasywna i aktywna
- Mikorskopia akustyczna
- Mikroskopia optyczna polaryzacyjna
- mikroskopia SEM
- badania EDX, XRD, XPS, XRF
- Preparatyka zgładów metalograficznych: systemy polerskie, FIB

Blok 5: „Projektowanie płytek obwodów drukowanych” wykład  4 h + ćwiczenia 6h
- Przegląd środowisk projektowania dostępnych na rynku
- Systematyka i technologia wytwarzania płytek obwodów drukowanych, ograniczenia technologiczne
- Tworzenie i edycja chematów urządzeń elektronicznych
- Praca z bibliotekami elementów, dobór elementów
- Projektowanie i edycja obwodów drukowanych (definiowanie szerokości ścieżek, przelotek,
odległości technologicznych i projektowych, routowanie, tworzenie płaszczyzn zasilania i masy)
- Tworzenie dokumentacji zawierającej pliki technologiczne
- Integralność sygnałowa
- Kompatybilność elektromagnetyczna
- Problemy termiczne

Blok 6: „Wykorzystanie mikrokontrolerów w technikach inżynierskich. Podstawy programowania” wykład 10 h + ćwiczenia 10 h
- Podstawy funkcjonowania mikrokontrolerów: architektura, budowa, zastosowania
- Przegląd platform programistycznych dostępnych na rynku
- Rodziny mikrokontrolerów – systematyka, moduły dostępne na rynku
- Metody programowania mikrokontrolerów, kompilatory, biblioteki

- struktura programu
- obsługa portów We/Wy, przerwań i portów szeregowych

Blok 7: „Wykorzystanie mikrokontrolerów w technikach inżynierskich.Iinterfejsy i protokoły komunikacyjne” wykład 4 h + ćwiczenia 6 h
Magiostrale szeregowe – zastosowania, standardy elektryczne, konstrukcja ramki, przerwania, logika,
obsługa na przykładach:
- interfejsu UART
- interfejsu SPI
- Interfejsu I2C

Blok 8: „Układy cyfrowe. Projektowanie układów logicznych w języku VHDl/Verilog” wykład 8 h + ćwiczenia 12h
- Klasyfikacja układów logicznych. Proces projektowy.
- Struktura języka VHDL i Verilog. Typy danych, instrukcje współbieżne i sekwencyjne.
- Modelowanie prostych układów logicznych. Testowanie i weryfikacja.
- Układy kombinacyjne – bramki, dekodery, multipleksery
- Układy sekwencyjne – przerzutniki, rejestry równoległe, rejestry szeregowe, rejestry szeregowo-
równoległe, liczniki
- Automaty stanów logicznych
- Układy peryferyjne – PWM, kontroler przerwań

Blok 9: „Układy analogowe – rozwiązania praktyczne” wykład 4h + ćwiczenia 6h
- Układy analogowe – podstawy, porównanie z układami cyfrowymi , układy liniowe ,nieliniowe
- Budowa, systematyka, zastosowania, parametry, charakterystyki, polaryzacja, identyfikacja na
płytce obwodów drukowanych, diagnostyka na przykładzie:
     - Tranzystorów
     - Diod
- Filtry, zasilacze, wzmacniacze, przetworniki A/C
-Analiza działania przykładowych schematów zawierających elementy analogowe

Blok 10: „Język programowania Python – podstawy ” wykład 8 h + ćwiczenia 12h
- Python – język skryptowy, interpretowany. Interpretacja a kompilacja – wady i zalety
- Składnia języka Python. Dynamiczny system typów.
- Typy danych i konwersje typów. Działania i operatory na liczbach. Formatowanie ciągów
tekstowych.
- Pętle i instrukcje warunkowe, instrukcje rozgałęziające, elementy iterowalne
- Kolekcje typów danych: sekwencje (ciągi tekstowe, listy, krotki), słowniki, zbiory
- Funkcje – definicje i wywołania. Wyjątki i ich obsługa.
- Operacje na plikach. Pliki tekstowe, a pliki binarne. Serializacja danych w plikach binarnych.
- Moduły i pakiety. Programowanie obiektowe – klasy, metody, dziedziczenie.

Blok 11: „Język programowania Python – zastowania inżynierskie” wykład 5 h + ćwiczenia 5h
- Przetwarzanie danych w języku Python.
- Wielowymiarowe tablice, macierze i kolekcje danych. Biblioteka NumPy
- Język Python w mikrokomputerze Raspberry Pi. Sterowanie złączami GPIO.
- Implementacja przykładowego rozwiązania w Raspberry Pi – założenia i projekt systemu (stacja
pogodowa).
- Konfiguracja interfejsów, komunikacja z czujnikami, interakcja z użytkownikiem, wyświetlanie
danych.

Blok 12: „Aplikacje webowe – framework Django/Python” wykład 5 h + ćwiczenia 5h

- Dynamiczne tworzenie stron WWW. Wstęp do frameworka Django 2.2. Instalowanie i konfiguracja
środowiska pracy (IDE)
- Wzorzec typu Model-Widok-Szablon (MVT – Model, View, Template) w Django. Przepływ danych w
Django
- Interakcja z bazą danych – Mapowanie Obiektowo-Relacyjne (ORM). Tworzenie, wyświetlanie,
aktualizacja i usuwanie danych w bazie (model CRUD).
- Bazy danych – relacje (jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu)
- Modele wbudowane w Django. Stylizacja strony – definiowanie i obsługa szablonów (template).

Blok 13: „Podstawy programowania sterowników PLC” wykład 10 h + ćwiczenia 10 h
- Sterowniki PLC – wstęp, możliwości, zastosowania
- Języki programowania sterowników PLC – graficzne i tekstowe
- Podstawowe dane i oznaczenia PLC. Typy danych w sterownikach PLC.
- Funkcje podstawowe. Instrukcje warunkowe, skoki bezwarunkowe i warunkowe. Funkcje logiczne.
- Obsługa wejść analogowych i cyfrowych. Przełączniki, przyciski, wyłączniki krańcowe, enkodery,
styczniki, czujniki.
- Timery, liczniki, pętle.
- Przykłady zastosowania sterowników PLC – schemat, podłączenie, oprogramowanie, testowanie.

Zapisz się

Wypełnij formularz

Email *
Telefon *
Uwagi
*
Przepisz kod z obrazka